pšeničná múka

Slovenská múka – zisk a nezáujem vyhrajú nad rozumom!

Print Friendly

Múka je produkt, s ktorým sa všetci dennodenne stretávame, pretože ju konzumujeme takmer v každom produkte. Aj keď si to možno neuvedomujeme, nachádza sa v jogurtoch, smotanách a ďalších produktoch. Ak by sa však táto múka obohatila o kyselinu listovú, pomohlo by to tisícom ľudí ročne. 

V čom je však problém?

Mlynári sa nateraz rozhodli ísť proti progresívnemu opatreniu, ktoré podporuje Svetová zdravotnícka organizácia a ktorú právne predpisy Európskej únie bez prieťahov umožňujú. Naši mlynári nechcú urobiť to, čo realizujú už aj také chudobné krajiny ako Chile, Guatemala alebo Kuba a argumentujú pri tom tvrdením, že „by ich to stálo veľa a znevýhodnilo oproti konkurencii zo susedných krajín.“ Ponechali tak Slovensko bez tej najlacnejšej, najúčinnejšej a najjednoduchšej ochrany, akú možno poskytnúť napríklad tehotným ženám a ich budúcim deťom.

Na Slovensku sa žiaľ každý ďalší rok budú preto aj naďalej zbytočne rodiť desiatky ťažko postihnutých detí, stovky žien zbytočne dostanú rakovinu prsníka, stovky ľudí zbytočne dostanú rakovinu hrubého čreva a konečníka a stovky ľudí zbytočne zomrú na infarkt, mozgovú porážku alebo Alzheimerovu chorobu.

Nevedomosť majiteľov mlynov a ich ignorancia dôležitých informácií o prevencii týchto ochorení zabíja a bude zabíjať ďalej. Výrobcovia múky odmietli navrhovaný a skoro tri roky prerokovávaný návrh novely Potravinového kódexu, ktorým by sa zaviedla povinnosť fortifikovať (obohatiť) všetku múku vyrábanú a používanú v rámci SR kyselinou listovou.

Čo je kyselina listová?

Kyselina listová je vitamín, ktorý hrá nezastupiteľnú úlohu pri prepise DNA a delení buniek a preto jeho nedostatok počas prvých týždňov tehotenstva (keď ešte žena často nevie, že je tehotná a nemá šancu doplniť prípadný deficit stravy vitamínmi v tabletkách) vedie k vývojovým poruchám novorodencov: rázštepy perí a podnebia, spina bifida, hydrocefalus, anencefalus. Takto postihnutých detí sa na Slovensku narodí každý rok vyše 70.

Fortifikácia múky kyselinou listovou v krajinách, kde sa zaviedla, dosiahla 50-70%-ný pokles výskytu týchto smutných prípadov. Pre našu krajinu by to každý rok mohlo znamenať o viac ako 40 smutných osudov detí a ich rodín menej. Každý prípad spina bifida (porucha vývoja miechy) pritom stojí našu krajinu viac, ako by boli odhadované náklady na nákup potrebných zariadení pre všetky funkčné mlyny. Kyselina listová chráni tiež pred rakovinou prsníka, hrubého čreva a konečníka, rozvojom aterosklerózy a jej dôsledkov, vznikom Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

V čom by boli pozitíva?

Ak by obyvatelia Slovenska mohli prijímať dostatok kyseliny listovej v múke a výrobkoch z fortifikovanej múky, mohlo by to v horizonte menej ako 10 rokov viesť k pozitívnym zmenám v zdravotnom stave, ktoré sa na základe epidemiologických údajov z iných krajín dajú vyčísliť takto:

  • klesol by výskyt rakoviny prsníka o 20-40%
  • klesol by výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka o 40-50%
  • klesol by výskyt ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu o 10-20%
  • klesol by výskyt mozgovej porážky o vyše 20%
  • významne by klesol výskyt niektorých chronických degeneratívnych ochorení CNS (Alzheimerova a Parkinsonova choroba)

Čo na to kompetentní?

Zarážajúce je, že kým na jednej strane bol cestou Ministerstva zdravotníctva predložený podrobne zdokumentovaný a detailne právne pripravený projekt a jeho prínos pre zdravie obyvateľov SR, zástupcovia výrobcov múky počas trojročného rokovania ani raz neposkytli žiadnu relevantnú štúdiu alebo ekonomický rozbor dopadu na svoje prevádzky a ich argumenty sa počas celého obdobia pohybovali iba vo verbálnej a abstraktnej rovine.

Rovnako smutné však je, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré iba nedávno organizovalo kampaň za vyššiu spotrebu mlieka s  leitmotívom, že „Ide o zdravie“, nenabralo dostatok odvahy, aby sa postavilo proti súkromným záujmom. V konečnom rozhodnutí toto ministerstvo nepodporilo navrhovanú novelu Potravinového kódexu, ktorá by z dlhodobého hľadiska znamenala pre zdravie obyvateľov Slovenska oveľa väčší prínos, ako ktorákoľvek doterajšia osvetová kampaň.

 

 

Zdroj: MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Ambulancie klinickej výživy

Článok je dostupný tu: http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=34