Stanovisko spoločnosti ALFA BIO s.r.o k správam, ktoré sa vyskytli v médiách

Print Friendly

Spoločnosť ALFA BIO s.r.o má certifikovaný systém bezpečnosti potravín podľa štandardov normy ISO 22 000. Výrobné záznamy danej šarže boli preverené  Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ktorá nezistila žiadne nedostatky. Doposiaľ neboli predložené žiadne relevantné dôkazy o tom, že otravu spôsobila Cícerová nátierka. Vzorky nátierky odobraté RVPS boli odoslané do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu. Protokoly o výsledkoch mikrobiologických skúšok nátierky danej šarže predložíme zajtra po ich doručení. Tlačová správa možno aj účelovo neuvádza, že dotknutá osoba v ten istý deň požila aj huby a pracuje vo firme, ktorá zváža biologický odpad z ambulancií.

Jedna zo správ: http://bystrica.sme.sk/c/7969598/v-banskej-bystrici-maju-epidemiologovia-podozrenie-na-botulizmus.html

V čom vidí spoločnosť príčinu týchto podozrení?

Len v tom, že dotknutá osoba okrem iného konzumovala v ten istý deň aj naše dva výrobky.

Okrem našich výrobkov dotknutá osoba konzumovala:

Raňajky: Vajíčka s chlebom

Obed: Huby – Kuriatka na smotane

Večera: Cícerová nátierka 3 ks

Aké kroky teraz vyvodí spoločnosť?

Výsledky mikrobiologických testov vykonaných v akreditovanom laboratóriu boli jednoznačne negatívne. Regionálna veterinárna a potravinová správa nezistila žiadne pochybenia pri dodržiavaní systému bezpečnosti potravín – HACCP a správnej výrobnej praxe – GMP. Prioritou spoločnosti ALFA BIO s.r.o je výroba nielen zdravých potravín, ale aj ich trvalá bezpečnosť a kvalita, ktorej podriaďujeme všetky procesy v spoločnosti.

Došlo k nejakému pochybeniu?

V našej výrobe k pochybeniu jednoznačne nedošlo. Potvrdzuje to aj šetrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.