kvalita potravín

Kvalita potravín v roku 2013 – rana pod pás zákazníkom

Print Friendly

Aká bola kvalita potravín na Slovensku v roku 2013? Sme vystavení toxickým a chemickým látkam! Dôkazom je správa 0 kontrole reziduí pesticídov v potravinách za rok 2013 od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Pozrite sa, č0 odhalila.

Minulý rok bolo analyzovaných 671 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, mlieka a výrobkov z mlieka, bravčového mäsa, medu, detskej a dojčenskej výživy.

Inšpektori orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR odobrali 287 vzoriek ovocia a 231 vzoriek zeleniny. Zistili, že stanovený maximálny reziduálny limit (MRL) bol prekročený v 5 vzorkách ovocia a v 2 vzorkách zeleniny. 

Najviac problematické sú ovocie a zelenina

Najvyššia prítomnosť reziduí pesticídov sa nachádza v ovocí, ktoré je najproblematickejš0u komoditou. Až v 226 vzorkách ovocia, čo je 78,7 % zo všetkých vzoriek, bola zistená prítomnosť’ reziduí pesticídov. Najviac sa chemické látky vyskytovali v jahodách (pôvod z EU), grapefruite, vrátane pomela (pôv0d z tretích krajín), pomarančoch (pôvod z EU) a stolového hrozna (pôvod z tretej krajiny a EU). Čo sa týka zeleniny, nebezpečné látky sa nachádzali v 134 vzorkách, čo je 58,0% zo všetkých vzoriek zeleniny (prítomnosť 2 a viac pesticídov nájdená v póre).

Kvalita potravín pre dojčatá a malé deti

V dokumente ŠVPS SR z roku 2013 sa uvádza, že rezort Ministerstva zdravotníctva SR odobral 41 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, detskej výživy a potravín pre malé deti na báze obilia. Z uvedeného počtu pochádzalo zo Slovenska 6 vzoriek, 31 vzoriek zo štátov EU a 4 vzorky mali pôvod z tretích krajín. Ani v jednej analyzovanej vzorke sa našťastie nezistilo prekročenie MRL. V 40 vzorkách sa nezistila prítomnosť žiadneho z reziduí pesticídov. V 1 vzorke bola zistené prítomnosť reziduí cyflutrínu v koncentrácii pod MRL.

Ako boli na tom BIO potraviny?

Kvalita potravín označovaných ako BIO je veľmi problematická a citlivá záležitosť. Kontrola skončila pre BIO potraviny veľmi zle. Až štvrtina potravín s označením BIO nevyhovela! Obsahovali zakázanú chémiu. Z 39 testovaných vzoriek nevyhovelo 10, v ktorých boli
nájdené pesticídy. Niektoré BIO potraviny by preto nemali mat’ takéto označenie.

Hlásenie rizikových potravín

Na základe hodnotenia rizika bolo u 4 vzoriek stanovené riziko pre spotrebiteľa u detí aj dospelých, kde bol tzv. Hazard index > 1, č0 je vypočítaný index nebezpečenstva. O týchto rizikových potravinách boli zaslané hlásenia do Európskeho systému rýchlej výstrahy pre potraviny a krmivá – RASFF, ktoré boli v systéme ihneď zverejnené. Všetky rizikové šarže týchto nebezpečných potravín boli z trhu prevádzkovateľmi stiahnuté.

Ak chcete vedieť aké potraviny nevyhovujú distribúcii na trhu po kontrole, alebo ktoré potraviny sa sťahujú z trhu, sledujte webové stránky inštitúcií, ktoré sledujú, aká je kvalita potravín a zaoberajúcich sa ich kontrolou na našom trhu, napr.: http://www.svssr.sk/, kde nájdete aj podrobnú správu.

 

Zdroj: http://www.svssr.sk/, text prevzatý zo stránky vysetrenie .sk a čiastočne upravený